สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิดิโอแนะนำสถาบันฯ (ภาษาไทย)
About IPSR (English Version)

Please select language to enter site

เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าภาษาไทย   Enter Site

ขออภัยในความไม่สะดวก เว็ปไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
We apologize for any inconvenience. Website is compatible for Microsoft Internet Explorer 10 and above or the latest version of Google Chrome/ Mozilla Firefox.

© Institute for Population and Social Research , Mahidol University. All rights reserved.
25/25 Phuttamonthon 4 Rd, Salaya, Phuttamonthon, Nakhonpathom 73170, Tel: 0-2441-0201, Fax: 0-2441-9333

Web Metrics and Site Analytics by NextSTAT

 

Ph.D. in Demography M.A. in Population and Reproductive Health Research M.A. in Population and Social Gerontology M.A. in Population and Social Research Degree Program