ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ

IPSR Profile 2015 [English Version]
IPSR Profile 2010 [Thail Version]

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553
ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำปีงบประมาณ 2551
ประจำปีงบประมาณ 2550