บทในหนังสือและอื่นๆ (เอกสารภาษาอังกฤษ) ค้นหา

หน้า

ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1
ชื่อบท/เรื่อง: Situational Stressors Among Caregivers of Older Persons in Thailand
ผู้แต่ง: , Denis Akankunda Bwesigye, ,
ชื่อหนังสือ: Population Change and Impacts in Asia and the Pacific ; 2563 หน้า. 341-358
2
ชื่อบท/เรื่อง: Lessons Learned from Thailand's Obesity Prevention and Control Politicies (English)
ผู้แต่ง: Sutayut Osornprasop, , Sueppong Gowachirapant
ชื่อหนังสือ: Documents & Reports ; 2562 หน้า. 70-85
3
ชื่อบท/เรื่อง: Learning Across Boundaries: Grantmaking Activism in the Greater Mekong Subregion
ผู้แต่ง: Rosalia Maria Emanuele Sciortino
ชื่อหนังสือ: GRANTMAKING ACTIVISM IN THE GREATER MEKONG SUBREGION ; January 2016 2559
4
ชื่อบท/เรื่อง: Transnational Mobilities Into and Out of Thailand
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Book of Abstracts "8th EuroSEAS Conference Vienna, 11–14 August 2015" ; August 2015 2558 หน้า. 53
5
ชื่อบท/เรื่อง: Globalization and National Policy Space for Health and a HiAP Approach
ผู้แต่ง: Meri Koivusalo, Ronald Labonte, Suwit Wibulpolprasert,
ชื่อหนังสือ: Health in All Policies: Seizing Opportunities, Implementing Policies ; 2556 หน้า. 81-102
6
ชื่อบท/เรื่อง: The Success of Family Planning Program in Thailand Being Extended to Its Migrant Workers But They Have Miracles : Survey Results of Contraceptive Practices among Myanmar, Cambodian and Laotian Migrant Workers in Thailand
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: MMC Newsletter ; 2555
7
ชื่อบท/เรื่อง: Happiness in Thailand
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Happiness Across Cultures: Views of Happiness and Quality of Life in Non-Western Cultures (Science across Cultures: The History of Non-Western Science) New York Springer; 2555 หน้า. 137-148
บรรณาธิการ: Helaine Selin, Gareth Davey
8
ชื่อบท/เรื่อง: Thailand
ผู้แต่ง: ,
ชื่อหนังสือ: International handbook on aging current research and developments ; 2552 หน้า. 563-578
บรรณาธิการ: Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne Kunkel
9
ชื่อบท/เรื่อง: Migration and Agricultural Production in Kanchanaburi, Thailand
ผู้แต่ง: , Philip Guest
ชื่อหนังสือ: The Dynamics of Migration, Health and Livelihoods : INDEPTH Network Perspectives, Chapter 5 ; 2552
10
ชื่อบท/เรื่อง: International Migration in Thailand 2009
ผู้แต่ง: Rosalia Scortino,
ชื่อหนังสือ: International Organization of Migration, Regional Office Bangkok, Thailand ; 2552
11
ชื่อบท/เรื่อง: Underpaid, Overworked, and Overlooked: The Realities of Young Migrants Workers in Thailand. Volume 2
ผู้แต่ง: , , , Aree Prohmmo, Elaine Pearson
ชื่อหนังสือ: International Labor Organization ; 2549
12
ชื่อบท/เรื่อง: Underpaid, Overworked, and Overlooked: The Realities of Young Migrants Workers in Thailand. Volume 1
ผู้แต่ง: , , , Aree Prohmmo, Elaine Pearson
ชื่อหนังสือ: International Labor Organization ; 2549
13
ชื่อบท/เรื่อง: Gauging the Cost of Aging
ผู้แต่ง: John Bryant, Audrey Sonerson
ชื่อหนังสือ: Finance and Development ; 2549
14
ชื่อบท/เรื่อง: International Migration in Thailand
ผู้แต่ง: Jerrold W. Huguet,
ชื่อหนังสือ: International Organization for Migration, Regional Office Bangkok, Thailand ; 2548
15
ชื่อบท/เรื่อง: Rural Population Ageing and Farm Structure
ผู้แต่ง: John Bryant,
ชื่อหนังสือ: The Population and Development Service, Sustainable Development Department ; 2548
16
ชื่อบท/เรื่อง: Sexual Coercion among Ever-Partnered Women in Thailand
ผู้แต่ง: Wassana Im-em, ,
ชื่อหนังสือ: Sex without Consent: Young People in Development Countries ; 2548 หน้า. 74-85
บรรณาธิการ: Shireen J. Jejeebhoy, Iqbal Shah, Shyam Thapa
17
ชื่อบท/เรื่อง: Population Change and Landscape Dynamics: The Nang Rong, Thailand, Studies
ผู้แต่ง: Stephen J. Walsh, Ronald R. Rindfuss, , Barbara Entwisle,
ชื่อหนังสือ: Population, Land Use, and Environment: Research Directions. ; 2548 หน้า. 135-162
บรรณาธิการ: Barbara Entwisle, Paul C. Stern
18
ชื่อบท/เรื่อง: The Collection and Analysis of Social Network Data in Nang Rong, Thailand
ผู้แต่ง: Ronald R. Rindfuss, , Barbara Entwisle, , Katherine Faust,
ชื่อหนังสือ: Network Epidemiology: a Handbook for Survey Design and Data Collection ; 2547
บรรณาธิการ: Martina Morris
19
ชื่อบท/เรื่อง: The Thailand and Ugandan Sexual Network Studies
ผู้แต่ง: Martina Morris, Maria Jewever, , Nelson Sewankambo
ชื่อหนังสือ: Network Epidemiology a Handbook for Survey Design and Data Collection ; 2547
บรรณาธิการ: Martina Morris
20
ชื่อบท/เรื่อง: Community Reaction to Persons with HIV/AIDS and their Parents in Thailand
ผู้แต่ง: Dr.Mark Vanlandingham, Wassana Im-em,
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2545
21
ชื่อบท/เรื่อง: The Economic Consequences for Parents of Losing an Adult Child to AIDS : Evidence from Thailand
ผู้แต่ง: Dr.John Knodel, Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2545
22
ชื่อบท/เรื่อง: The Impact of an Adult Child's Death due to AIDS on Older-aged Parents : Results from a Direct Interview Survey
ผู้แต่ง: Dr.John Knodel, Wassana Im-em, , Dr.Mark Vanlandingham,
ชื่อหนังสือ: University of Michigan Population Studies Center Research Report ; 2545
23
ชื่อบท/เรื่อง: Research Methods in the Social Sciences
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: RGJ-Ph.D. Congress II ; 2544 หน้า. 47-48
24
ชื่อบท/เรื่อง: Living with HIV/AIDS in Thailand: Results from a Self-administered Survey
ผู้แต่ง: Dr.Mark Vanlandingham, Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: PSC Research Report ; 2544
25
ชื่อบท/เรื่อง: The Effects of Globalization on Labour Force and Migration in Thailand in The Impact of Globalization on Population Change and Poverty in Rural Areas, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ผู้แต่ง:
ชื่อหนังสือ: Asian Population Studies ; 2542
26
ชื่อบท/เรื่อง: Changing Partner Relations in the Area of AIDS in Upper-North Thailand
ผู้แต่ง: Wassana Im-em
ชื่อหนังสือ: Health Transition Review ; 2542 หน้า. 157-170

หน้า