กิจกรรมของสถาบันฯ

 28 มกราคม 2562

Academic collaboration with Kabul University, Afghanistan

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mohammad Naim Azimi รองอธิการบดี และ Mr. Mohammad Jawad Shahad อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้ง สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคาบูล รวมทั้ง การฝึกอบรมระยะสั้นให้กับอาจารย์ของคณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ