กิจกรรมของสถาบันฯ

 6 กุมภาพันธ์ 2562

Special Talk

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ และคณะ ต้อนรับ Hisano Niikura, Ph.D. Candidate จาก Ferris University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสบรรยายพิเศษหัวข้อ "Social Resources for Migrant Single Mothers under absence of comprehensive settlement policies in Japan: Discourse of Thai women in Transnational Families" ณ ห้องประชุมราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>