14 พฤศจิกายน 2560

งานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ (R2R) ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ
14 พฤศจิกายน 2560

R2R Headquarter

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธีเปิดโครงการ R2R Head Quarter เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำ R2R ให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการ R2R เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันฯ
13 พฤศจิกายน 2560

PA-Visit ปีงบประมาณ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา