บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2559 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 81-99
2
""
วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 63-79
,
3
.. 2553-2563
วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 45-60
, ,
4
.. 2558:
วารสารประชากร, 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 5-21
, , , ,
5
Active Ageing Level in Thailand: A Comparison between Female and Male Elderly
Journal of Health Research , April 2016 2559. ปีที่. 30, เล่มที่. 2, หน้า 99-107
Nuruzzaman Haque , , ,
6
Evaluation Study on Operational Process and Coordination Among Civil Societies and the Health Sector : HIV Prevention Services for Migrant Workers
วารสารโรคเอดส์, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559 2559. ปีที่. 28, เล่มที่. 2, หน้า 69-83
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541