บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2560 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
The effectiveness of sedentary behavior and screen-time behavior reduction model for adolescents
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 2560. ปีที่. 6, เล่มที่. 2, หน้า 124-137
,
2
Stigmatization Phenomena Among People Who Use Drugs: a Case Study from Community-based MMT Clinics
Journal of Public Health , December 2017 2560. ปีที่. 47, เล่มที่. 3, หน้า 276-288
, ,
3
: ()
สารอาศรมวัฒนธรรม วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 2560. ปีที่. 17, เล่มที่. 2, หน้า 91-108
4
IPSR Mahidol
Council of University Administrative Staff of Thailand (R2R), กันยายน - ธันวาคม 2560 2560. ปีที่. 6, เล่มที่. 3,
5

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , เมษายน-กันยายน 2560 2560. ปีที่. 9, เล่มที่. 1,
,
6

วารสารประชากร, มีนาคม 2560 2560. ปีที่. 5, เล่มที่. 1, หน้า 107-130
7
:
วารสารประชากร, มีนาคม 2560 2560. ปีที่. 5, เล่มที่. 1, หน้า 23-52
8

วารสารประชากร, มีนาคม 2560 2560. ปีที่. 5, เล่มที่. 1, หน้า 5-22
9
:
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เมษายน-มิถุนายน 2560 2560. ปีที่. 30, เล่มที่. 100, หน้า 87-102
,
10
KAFE 4 ART:
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย , สิงหาคม 2560 2560. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 1-16
,
11

วารสารปัญญาภิวัฒน์, มกราคม - เมษายน 2560 2560. ปีที่. 9, เล่มที่. 1, หน้า 1-15
,
12

วารสารปัญญาภิวัฒน์, มกราคม - เมษายน 2560 2560. ปีที่. 9, เล่มที่. 1, หน้า 1-15
* ,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541