บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2563 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กรกฎาคม 2563 2563. ปีที่. 40, เล่มที่. 3,
2
The Faces of Teens: The Exhibition of Multiple-identity in Social Media
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, พฤษภาคม - สิงหาคม 2563. ปีที่. 10, เล่มที่. 2, หน้า 1-8
, Kullatip Satararuji ,
3

วารสารประชากรศาสตร์ , June 2563. ปีที่. 36, เล่มที่. 1, หน้า 1-18
,
4
Exploring the Experiences of Cambodian Labor Migrants: The Journey to Thailand Under the Framework for Bilateral Agreements
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, January - April 2563. ปีที่. 16, เล่มที่. 1, หน้า 1-25
, Robert Nurick , Il Oeur
5
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข, พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 2563. ปีที่. 29, เล่มที่. 3, หน้า 430-443
6

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. ปีที่. 46, เล่มที่. 2,
,
7
:
วารสารวิชาการสาธารณสุข, March 2563. ปีที่. 29, เล่มที่. 1,
Suwanna Ruangkanchanasetr , Jiraporn Arunakul , , Patcharin Seree , Ameporn Ratinthorn , Apa Puckpinyo , Benja Chooto , , Kanittha Chamroonsawasdi , Suwat Srisorrachatr , Boonying Manaboriboon , Supinya In-iw , Pattarawalai Talungchit , Suporn Apinunthavech , Sureelak Sutchritpongsa , Rudee Pungbangkadee
8
Synthesis of Integrated Elderly Care System: An Involvement of Private Sector and Social Enterprises
Walailak Abode of Culture Journal, January-June 2563. ปีที่. 20, เล่มที่. 1, หน้า 1-15
,
9

วารสารพัฒนาสังคม, 2563. หน้า 1-15
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541