เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1088
24 มิถุนายน 2563
The Impact of Universal Health Coverage on Health Expectancy among Older People in Thailand
โดย:Sirinya Kaikeaw, Ph.D. Candidate

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1087
17 มิถุนายน 2563
'มนุษย์ต่างวัย' : สื่อกับการลดช่องว่างระหว่างวัย
โดย:คุณประสาน อิงคนันท์ จากบริษัทบุญมีฤทธิ์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1086
10 มิถุนายน 2563
The Effects of Quality of Family Planning Care on Family Planning Utilization
โดย:Mr.Nur Jaeni

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1085
3 มิถุนายน 2563
การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในอดีต
โดย:รศ.ดร.รัศมี​ ชูทรงเดช​ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูรายละเอียด