บุคลากร

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
M.Sc.
(เพศวิถีศึกษา (สังคมศึกษา))

อีเมล์: pattraporn.chu@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 502

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ