บุคลากร

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
M.A.
(ประชากรและการพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อีเมล์: suporn.jar@mahidol.edu
อีเมล์: suporn_jrs@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 507

งานวิจัยที่สนใจ