บุคลากร

ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์)
Ph.D. (Epidemiology)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: tawanchai.jir@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 616

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ