บุคลากร

รศรินทร์ เกรย์
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: rossarin.gra@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 703

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Historical demography
  • Happiness studies
  • Ageing