บุคลากร

พจนา หันจางสิทธิ์
Ph.D.
(Public Health)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: pojjana.hun@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 505

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population Health
  • HIV / AIDS
  • Tuberculosis
  • Cost-Effectiveness Analysis
  • Burden of Disease