บุคลากร

กนกวรรณ ธราวรรณ
Ph.D.
(Medical Anthropology )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: kanokwan.thr@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 513

งานวิจัยที่สนใจ