บุคลากร

ดุสิตา พึ่งสำราญ
Ph.D. (Demography)
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

อีเมล์: dusita.phu@mahidol.ac.th
อีเมล์: dusita.phueng@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 606

งานวิจัยที่สนใจ