บุคลากร

ธีรธร ยูงทอง (เภสัชกร)
Ph.D.
(Economics)

อีเมล์: theerathorn.yoo@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext.618

งานวิจัยที่สนใจ