บุคลากร

มาร์ก เฟิลแคร์
Ph.D. (Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: marc.voe@mahidol.edu
อีเมล์: marc_voelker@gmx.net

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 611

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ