บุคลากร

Rosalia Maria Emanuele Sciortino
Ph.D. (Social and Cultural Sciences)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: rosaliasciortino@yahoo.com
อีเมล์: rosalia.sci@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 617

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ