บุคลากร

แพรวา ชนม์ยืน

อีเมล์: phraewa.chon@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 513

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก : พื้นที่ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณงานวิจัยที่สนใจ