บุคลากร

จันทร์จิรา สุคัมภีร์
M.A.(Business Administration)

อีเมล์: janjira17.suk@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 626

ตำแหน่ง: PMAC Assistant Coordinatorงานวิจัยที่สนใจ