บุคลากร

อับดุล อุ่นอำไพ

อีเมล์: dul.sports.science@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 317

ตำแหน่ง: Project-based Researcher  
โครงการ: ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
เริ่มปฏิบัติงาน: 1 May 2020 
การศึกษา: M.Sc. in Sports Science,  Mahidol University


งานวิจัยที่สนใจ