บุคลากร

กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

อีเมล์: kullawee.s@gmail.com
อีเมล์: kullawee.sir@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 534

ระยะเวลาทำงาน: ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2563งานวิจัยที่สนใจ