บุคลากร

รัตนาพร อินทร์เพ็ญ
M.A. in Population and Social Research
(M.A. in Population and Social Research)

อีเมล์: komjung9@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 534

โครงการวิจัย: โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา:ธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563
 
การศึกษา
  • M.A. in Population and Social Research,  Mahidol University
  • B.A. in Communication Arts,  Phranakhon Rajabhat University
 


งานวิจัยที่สนใจ