บุคลากร

อัมพร ลมสูงเนิน

อีเมล์: amporn.lom@mahidol.ac.th
อีเมล์: pollapet@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 226, 228

งานวิจัยที่สนใจ