บุคลากร

พิมลพรรณ อิศรภักดี
Ph.D.
(Rural Sociology and Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: pimonpan.isa@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 615

งานวิจัยที่สนใจ

  • Fertility and Family planning
  • Sexuality and Reproductive health