บุคลากร

ภาณี วงษ์เอก
Ph.D.
(Applied Population Research)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: panee.von@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 503

งานวิจัยที่สนใจ

  • Health promotion
  • Maternal and child health