บุคลากร

อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ
Ph.D.
(Applied Population Research)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: orapin.pit@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ:

งานวิจัยที่สนใจ