บุคลากร

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
Ph.D.
(Population and Development)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: uraiwan.kan@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 504

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ