บุคลากร

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ
Ph.D.
(Candidate in Development and Planning)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: orathai.ard@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 604

งานวิจัยที่สนใจ

  • Social & Political transformation
  • Social Policy & Social welfare
  • Community building, empowerment & participation, development Issues