บุคลากร

ยุพิน วรสิริอมร
Ph.D.
(Social Administration)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: yupin.vor@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 502

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Child Rights
  • Decentralization
  • Gender and Development