บุคลากร

บุปผา ศิริรัศมี
Ph.D.
(Educational Psychology)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: buppha.sir@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 606

งานวิจัยที่สนใจ