บุคลากร

Suparat Phuanukoonnon
Ph.D.
(Tropical Health Program)

อีเมล์: suparat.p@pngimr.org
อีเมล์: suparatp@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +675-7322800 Ext. 234

งานวิจัยที่สนใจ