บุคลากร

Sara Curran
Ph.D.
(Sociology)
ศาสตราจารย์

อีเมล์: scurran@uw.edu
อีเมล์: scurran@u.washington.edu

เบอร์ติดต่อ:

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ