บุคลากร

ลีลาร์ วินเซอร์
Ph.D.

อีเมล์: lylla.win@mahidol.ac.th
อีเมล์: lylla.winzer@yahoo.com

เบอร์ติดต่อ:

Education:

  1. PhD Program:   Institute of Psychology University of Potsdam (GERMANY)
    Scholarship:       Konrad Adenauer Foundation
  2. PhD Program:   Institute of Psychology Humboldt University of Berlin (GERMANY)
    Scholarship:       Konrad Adenauer Foundation


Download CV

งานวิจัยที่สนใจ