บุคลากร

Chihiro Shirakawa รองศาสตราจารย์

อีเมล์: chihiro@idc.minpaku.ac.jp
อีเมล์: kastommeresin@yahoo.co.jp

เบอร์ติดต่อ:

Job Title Associate Professor form National Museum of Ethonology, Osaka, Japan
Nationality Japanese
Discipline Cultural anthropology, medical anthropology, anthropology of development
Research Project Medical anthropology on malaria
Research Site -
Research Duration May - December 2009
Funding Agency The Graduate University for Advanced Studies, Japan
Website Personal Data
 

 งานวิจัยที่สนใจ